اختلال یکپارچگی حسی

اختلال یکپارچگی حسی (SID) یک بیماری عصبی است که بر توانایی مغز برای پردازش و سازماندهی اطلاعات حسی از محیط تأثیر می گذارد. این می تواند منجر به مشکلاتی در مهارت های حرکتی، تعامل اجتماعی، ارتباطات و تنظیم عاطفی شود. SID معمولاً با اختلال طیف اوتیسم (ASD) مرتبط است، اگرچه می تواند به طور مستقل نیز رخ دهد.

اختلال یکپارچگی حسی به توانایی مغز برای دریافت اطلاعات حسی از محیط از طریق حواس (مانند بینایی، شنوایی، لامسه، بویایی، چشایی و حس عمقی) و سپس تفسیر و سازماندهی این اطلاعات برای ایجاد پاسخ مناسب اشاره دارد. این فرآیند شامل هماهنگی چندین ناحیه مغز و مسیرهای عصبی است.

در افراد مبتلا به اختلال یکپارچگی حسی، این فرآیند مختل می شود و منجر به مشکلاتی در پردازش و پاسخ به اطلاعات حسی می شود. بسته به چالش های پردازش حسی خاص فرد، این می تواند به طرق مختلف ظاهر شود.

علائم اختلال یکپارچگی حسی در اوتیسم

کودکان مبتلا به اوتیسم و SID ممکن است طیف وسیعی از علائم مربوط به مشکلات پردازش حسی را نشان دهند. این علائم ممکن است از نظر شدت متفاوت باشد و ممکن است شامل موارد زیر باشد:

حساسیت مفرط (بیش از حد پاسخگویی):

 • حساسیت بیش از حد به برخی از محرک های حسی، مانند صداهای بلند، نورهای روشن، یا بافت های خاص.
 • ممکن است با واکنش های هیجانی منفی شدید یا رفتارهای اجتنابی واکنش نشان دهد.

حساسیت بیش از حد (کم پاسخ):

 • حساسیت کمتر به برخی محرک های حسی، مانند درد یا تغییرات دما.
 • ممکن است به ورودی حسی پاسخ یا واکنش مناسب نشان ندهد.

جستجوی حسی:

 • جست‌وجوی فعال تجربیات حسی شدید، مانند چرخیدن، تکان خوردن، یا تصادف کردن اجسام.
 • ممکن است در رفتارهای تکراری برای تحریک ورودی حسی مورد نظر شرکت کند.

اجتناب حسی:

 • اجتناب از برخی تجارب حسی به دلیل ناراحتی یا احساسات طاقت فرسا.
 • ممکن است از شرکت در فعالیت هایی که شامل محرک های حسی خاص است خودداری کند.

تبعیض حسی ضعیف:

 • مشکل در تمایز بین محرک های حسی مختلف، مانند رنگ ها، شکل ها یا بافت ها.
 • ممکن است در تشخیص یا طبقه بندی اطلاعات حسی مشکل داشته باشد.

مشکلات هماهنگی حرکتی:

 • مشکل در مهارت های حرکتی، مانند راه رفتن، پریدن، یا گرفتن اشیا.
 • ممکن است به دلیل چالش های پردازش حسی دست و پا چلفتی یا ناهماهنگ به نظر برسد.

چالش های تعامل اجتماعی و ارتباطی:

 • مشکل در درک نشانه های اجتماعی و تعامل با دیگران به دلیل مسائل پردازش حسی.
 • ممکن است در بیان خود یا برقراری ارتباط با نیازهای خود مشکل داشته باشند.

بی نظمی عاطفی:

 • مشکل در مدیریت احساسات، مانند به راحتی ناامید شدن، غرق شدن، یا گوشه گیری.
 • پاسخ های عاطفی ممکن است به دلیل حساسیت های حسی با موقعیت نامتناسب باشد.

درمان و مداخلات برای SID در اوتیسم

درمان اختلال یکپارچگی حسی در اوتیسم معمولاً شامل ترکیبی از درمان ها و مداخلات متناسب با نیازهای خاص فرد است. رویکردهای رایج عبارتند از:

کاردرمانی

کاردرمانگران با افراد کار می کنند تا مهارت های پردازش حسی خود را از طریق فعالیت ها و تمرین های هدفمند بهبود بخشند.
کاردرمانی کودکان اوتیسم ممکن است شامل درمان یکپارچگی حسی باشد که هدف آن افزایش توانایی مغز برای پردازش و سازماندهی اطلاعات حسی است.

گفتار و زبان درمانی

درمانگران گفتار و زبان می توانند به افراد در توسعه مهارت های ارتباطی و رفع چالش های مربوط به پردازش حسی کمک کنند.

فیزیوتراپی

فیزیوتراپیست ها می توانند به مشکلات هماهنگی حرکتی کمک کنند و عملکرد فیزیکی کلی را بهبود بخشند.

رفتار درمانی

تکنیک های رفتار درمانی می تواند به افراد در مدیریت حساسیت های حسی و توسعه راهبردهای مقابله ای کمک کند.

اصلاحات محیطی

ایجاد تغییراتی در محیط برای کاهش چالش‌های حسی، مانند استفاده از هدفون‌های حذف نویز یا ایجاد فضایی آرام برای آرامش.

 

فهرست