کاردرمانی برای بزرگسالان

کاردرمانی برای بزرگسالان نقش مهمی در کمک به افراد برای غلبه بر چالش های فیزیکی، عاطفی، شناختی یا اجتماعی ایفا می کند که توانایی آنها را برای درگیر شدن در فعالیت های روزانه مختل می کند. این فقط در مورد توانبخشی فیزیکی نیست. این در مورد توانمندسازی بزرگسالان برای زندگی مستقل و مشارکت در چیزهایی است که از نظر آنها معنادار است.

متخصصان ما در مرکز توانبخشی چاوان در شمس آباد خدمات تخصصی کاردرمانی ذهنی و جسمی را برای کودکان و بزرگسالان ارائه می دهند.

کاردرمانی برای بزرگسالان

محدودیت‌ های فیزیکی: بهبودی پس از آسیب‌ها، جراحی‌ها یا شرایط مزمن مانند آرتریت، سکته مغزی یا آسیب‌های نخاعی، مدیریت درد، بهبود تحرک و تعادل، سازگاری با پروتز یا وسایل کمکی.

مشکلات شناختی: پرداختن به از دست دادن حافظه، اختلالات کمبود توجه، یا سایر اختلالات شناختی، توسعه راهبردهایی برای مدیریت وظایف روزانه، مهارت های یادگیری مجدد.

چالش‌ های سلامت روان: حمایت از افراد مبتلا به اضطراب، افسردگی یا سایر شرایط سلامت روان، کمک به آنها در توسعه مکانیسم‌های مقابله و مهارت‌های خود مدیریتی، ترویج مشارکت در فعالیت‌های معنادار.

محدودیت های اجتماعی: پرداختن به چالش ها از طریق ارتباط، اجتماعی شدن یا ادغام جامعه، توسعه مهارت ها برای ایجاد روابط و شرکت در فعالیت های اجتماعی.

مزایای کاردرمانی

بهبود استقلال و کیفیت زندگی: با بازیابی مهارت ها و سازگاری با محدودیت ها، بزرگسالان می توانند وظایف روزانه را انجام دهند، خانه خود را مدیریت کنند، در کار یا فعالیت های اوقات فراغت شرکت کنند و زندگی رضایت بخشی داشته باشند.

بهبود سلامت روانی و عاطفی: تمرکز بر فعالیت های معنادار و دستیابی به هدف می تواند اعتماد به نفس را تقویت کند، اضطراب و افسردگی را کاهش دهد و بهزیستی کلی را بهبود بخشد.

کاهش هزینه های مراقبت های بهداشتی: کاردرمانی می تواند از عوارض و بستری مجدد در بیمارستان جلوگیری کند و در نهایت منجر به صرفه جویی در هزینه های سیستم مراقبت های بهداشتی شود.

در طول کاردرمانی چه انتظاراتی باید داشت:

ارزیابی اولیه: یک کاردرمانگر نیازها، اهداف و چالش های فردی شما را از طریق مصاحبه، مشاهدات و تست های استاندارد ارزیابی می کند.

برنامه ریزی درمان: با هم، یک برنامه درمانی شخصی ایجاد خواهید کرد که به نیازهای خاص شما می پردازد و فعالیت های مرتبط با زندگی روزمره شما را در بر می گیرد.

مداخلات درمانی: این مداخلات ممکن است شامل تمرینات، آموزش تجهیزات انطباقی، تحریک حسی، تکنیک های توانبخشی شناختی، مشاوره و اصلاح محیط خانه باشد.

همکاری: کاردرمانگران از نزدیک با سایر متخصصان مراقبت های بهداشتی، اعضای خانواده و مراقبین کار می کنند تا از یک رویکرد هماهنگ برای مراقبت شما اطمینان حاصل کنند.

 

فهرست